Členství

Členem sdružení Soběšice dětem se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Výše členského příspěvku na rok 2012 byla valnou hromadou schválena 150 Kč. Je-li Vám myšlenka našeho sdružení sympatická, přidejte se k nám.